1. Чистење на подови и скаличен простор
2. Пребришување и дезинфекција на гелендери
3. Чистење на прозорци и останати стаклени површини
4. Комплетно чистење на кабина од лифт
5. Чистење на пајажина во цела зграда
6. Расчистување и исфрлање на отпад и рекламен материјал
7. Пребришување на струјомери и хидранти
8. Отстранување на залепени мастики во влезот
9. Метење пред влезот на зградата
 • Gallery of Realized Projects

 • Frequently Asked Questions

  What Does Cost-Per-Gallon Mean?

  Price is but one factor which enters in paint values

  How many square feet will it cover per gallon?

  More important still, statistics show that cheap-price-per-gallon paint lasts only about half as long

  What are its working and spreading properties?

  The protective value of paint becomes more important as the years go by