Сакате БРЗА и ЕФИКАСНА услуга за чиста ЗГРАДА и квалитетен заеднички живот?!
МОЈ КУЌЕН СОВЕТ – станбен управител е тука за Вас.


Со нас добивате:

 1. НАЈДОБРИ УСЛОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ
  (можност за рати, кредитирање на проекти и плаќање без провизија)
 2. ПЕРСОНАЛИЗИРАН МОДЕЛ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ТРОШОЦИ И РЕДОВНА НАПЛАТА НА ДОЛГОВИ
 3. ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРВИС ЗА ХИГИЕНА И ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ
 4. НАЈВИСКО НИВО НА БЕЗБЕДНОСТ – ОСИГУРУВАЊЕ, ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ВИДЕО НАДЗОР

За секој нов склучен или продолжен договор добивате можност за гратис:

 • ПОЛИЦИ ЗА РЕКЛАМЕН МАТЕРИЈАЛ И КАНТА ЗА ОТПАДОЦИ
 • ОГЛАСНА ТАБЛА
 • КУЌЕН РЕД И УПАТСТВО ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ НЕПОГОДА
 • МАШИНСКО ЧИСТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ПРОСТОРИИ

За нашите корисници ПОПУСТ од 20% за користење на услугите на МОЈ МАЈСТОР и ЕКО КЛИН СЕРВИС!


Во секое време побарајте не за секоја од следниве дејности:

 • Професионално чистење – Одржување на хигиена
 • Електрика
 • Безбедносни системи и контрола на пристап
 • Лимарски работи и чистење на кровни површини
 • ДДД – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
 • Секој вид на чистење – машинско, хемиско, тешко достапни површини
 • Водовод, канализација и вентилација
 • Молерофарбарски услуги
 • Хортикултура
 • Браварија и столарија

Во договор со сопствениците Месечно/Тримесечно/Полугодишно/Годишно
Ви ги нудиме следниве услуги:

 • Машинско чистење на заедничките просстории, гаражи, други заеднички простории и тешко достапни позиции
 • Редовно сервисирање на лифтови, хидро пумпи, гаражни врати, домофонски уреди, уреди за контрола на пристап и други технички уреди во објектот
 • ДДД – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
 • Проверка на состојбата и чистење на олуците, со проценка за исправност на конструкцијата и степен на нечистотија.
 • Проверка на осигурувачите и опремата во електро орманчињата и детекција на можни и евентуални дефекти и ситни поправки и инвесстиции во зградата
 • Физичко обезбедување и осигурување на имот и ангажирање на домар

Нашата компанија Ви овозможува најпрофесинално техничко одржување и целосно одржување на хигиената по потребите на Вашиот објект. Проверете на Мој Мајстор и Еко Хигиена подетално за сите наши услуги и производи