Почитувани,
Ве молиме внесете ги подолунаведените информации и одберете категорија на барањето.
Во полето БАРАЊЕ наведете подетални информации за истото.
Полињата со * се задолжителни


Ваши податоци

Општина (*)
КарпошАеродромЦентарКисела ВодаЃорче ПетровЧаирБутелГази БабаДруга општинa

Административно барањеТехнички сервисХигиена

Изберете категорија на барањето
Административно барање
Информации за управување, финансии и правни работи
Технички сервис
Барање за интервенција, санација и технички сервис
Хигиена
Барање за интервенција и поплака околу хигиена