Во рамките на услугата техничко одржување на објектот, како управители заедно со нашиот тим од Мој Мајстор преземаме обврска на месечно ниво за извршување на контрола во заедничките простории и отстранување на техничките проблеми во зградата. За итни интервенции достапни во секое време.

Редовно месечно / по пријава од корисник:

 • Проверка и замена на неисправни светлосни тела , апарати за степенично светло и прекинувачи за светло;
 • Проверка и поправка на механизмите на влезните врати, брави;
 • Поставување и замена на рефлектори, плафонски светла, сензорски
  осветлувања, и
 • Останати поправки од мал обем.

Нашиот тим, врши проверка на исправноста и поправка на ситниот ентериер во станбениот објект, врши месечна достава на извештаи со констатирани детали и препораки за евентуални поправки или замена на одредени елементи на ентериерот во станбениот објект.
Во договор со сопствениците на Месечно/Тримесечно/Полугодишно/Годишно ниво

Ви ги нудиме следниве услуги:

 • Машинско чистење на заедничките простории, гаражи, други заеднички простории и тешко достапни позиции;
 • Редовно сервисирање на лифтови, хидро пумпи, гаражни врати, домофонски уреди, уреди за контрола на пристап и други технички уреди во објектот;
 • ДДД – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација;
 • Проверка на состојбата и чистење на олуците, со проценка за исправност на конструкцијата и степен на нечистотија;
 • Проверка на осигурувачите и опремата во електро орманчињата и детекција на можни и евентуални дефекти и ситни поправки и инвестиции во зградата,и
 • Физичко обезбедување и осигурување на имот и ангажирање на домар.

 

Oдговорните лица во секторите управување и техничко одржување во координација со сопствениците на објектот изработуваат технички записник на објектот, во согласност со меѓународниот стандард за оценување на состојбата објектите: ASTM E2018 – 15, со цел изработка на предлог – План за одржување и инвестирање кој одговара на уникатните потреби на зградата, со цел овозможување на непречено функционирање, подобрување на техничките карактеристики и енергетската ефикасност на објектите.

 

Пополнете го прашалникот во ПОБАРАЈ ПОНУДА и добијте понуда за Вашата зграда!

 

МОЈ МАЈСТОР МУЛТИСЕРВИС

Дозволете нашиот тим од професионалци да се погрижи за поквалитетен и функционален живот во Вашиот станбен и деловен простор.

Мој Мајстор Мултисервис Ви нуди решение за секоја Ваша потреба. Нашиот искусен тим и мрежата од проверени и најквалитетни соработници Ви стои на располагање за сите тековни и вонредни потреби кои настануваат во објектите и Вашиот дом.

Во секое време можете да не побарате за секоја од следниве дејности:

 • Електрика
 • Водовод, канализација и вентилација
 • Безбедносни системи и контрола на пристап
 • Молерофарбарски услуги
 • Лимарски работи и чистење на кровни површини
 • ДДД – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
 • Браварија и столарија
 • Мали поправки и санации

 

Нашата компанија Ви овозможува најпрофесинален технички сервис и одржување на хигиена за потребите на Вашиот објект. Проверете на Мој Мајстор и Еко Клин Сервис подетално за сите наши услуги и производи. Побарајте понуда за осигурување на заедничките простории, конструкции и инсталации во зградата!

 

СКЛУЧЕТЕ ДОГОВОР И ВЕДНАШ ДОБИЈТЕ:

 • Машинско чистење на заеднички простории
 • Уред за контрола на пристап – Шифрарник
 • Огласна табла и Куќен ред
 • Полици за рекламен материјал и канта за отпадоци
 • Подница за чевли
 • Упатство за постапување при непогоди