Видео инспекциски преглед на оџаци и вентилациони отвори, и нивно чистење.

Категорија

Греење и ладење