Најсовремена опрема за точно и навремено утврдување на дефектот – термална камера и ендоскоп.

Категорија

Водовод