ЗАВРШНА ФАЗА
Најважно по оваа фаза е мајсторите да не влегуваат во објектот за да не се уништи ефектот на чист и блескав простор.

Категорија

Постградежно чистење