Инсталирање на софтвор и системски подесување на персонални компјутери – инсталирање на оперативни системи и други програми.

Категорија

Безбедносни системи и персонални компјутери