ФАЗА 1
Во првата фаза ги отстрануваме сите остатоци од градежен материјал и отпадоци, потоа следи суво чистење на објектот и околниот простор. Во тоа време мајсторите сеуште ги обавуваат завршните градежни работи.

Категорија

Постградежно чистење