ФАЗА 2
Во втората фаза наша цел е целосно отстанување на прашина и нечистотија како објектот би бил вселлив. Во оваа етапа детално се перат прозорци и сите други стаклени површини, врати, подови и останати елементи во објектот.

Категорија

Постградежно чистење