Термално испитување, поправка и промена на неисправни радијатори и вентили.

Категорија

Греење и ладење