Чистење со вода под висок притисок на плочки, гранит, мермер, паркет, бетонски површини, феро бетон, гума и друго.

Категорија

Машинско чистење и полирање на тврди површини