Пребришување на прашина од работни маси, мебел и останати предмети во деловниот простор.

Категорија

Чистење на деловни простории