1. РАДИЈАТОРИ И ВЕНТИЛИ

(термално испитување, поправка и промена на неисправни радијатори и вентили)

2. ЕЛЕКТРИЧНИ КОТЛИ И ПЕЧКИ НА ДРВО

(видео инспекциски преглед на секаков вид на цевки, канали и оџаци, монтажа на дрвени печки и поврзување со оџак)

3. ОЏАЦИ И ВЕНТИЛАЦИЈА

(видео инспекциски преглед на оџаци и вентилациони отвори, и нивно чистење)

4. КЛИМА УРЕДИ

(сервисирање на клима уреди, проверка и дополна)

5. ВАДЕЊЕ ВЛАГА ОД ПРОСТОРИИ
 • Gallery of Realized Projects

 • Frequently Asked Questions

  What Does Cost-Per-Gallon Mean?

  Price is but one factor which enters in paint values

  How many square feet will it cover per gallon?

  More important still, statistics show that cheap-price-per-gallon paint lasts only about half as long

  What are its working and spreading properties?

  The protective value of paint becomes more important as the years go by