Одржување на вовододна инсталација, поправки и замена, поправка и одржување на парно греење,
инсталација на сончеви колектори, прочистителни системи за вода.

1. ДЕФЕКТАЖА - УТВРДУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМ

(најсовремена опрема за точно и навремено утврдување на дефектот – термална камера и ендоскоп)

2. ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА

(изведба и санација на водоводна мрежа и инсталација)

3. ИНСТАЛАЦИИ И ПОПРАВКИ ОД МАЛ ОБЕМ

(поставување, поправки и модификации на чешми, вентили и батерии, промена на достаени гумици)

4. САНИТАРИЈА И САНИТАРНИ ЕЛЕМЕНТИ

(замена и монтажа на санитарни елементи и секаква санитарија, силиконизирање (промени на када, wc школка, мијалник)

5. МАШИНИ ЗА ДОМАЌИНСТВО

(поставување и инсталација на машини за миење садови и машини за перење)

6. БОЈЛЕРИ

(поставување и одржување на бојлери и чистење на резервоар од каменец, промена на греачи)

 • Gallery of Realized Projects

 • Frequently Asked Questions

  What Does Cost-Per-Gallon Mean?

  Price is but one factor which enters in paint values

  How many square feet will it cover per gallon?

  More important still, statistics show that cheap-price-per-gallon paint lasts only about half as long

  What are its working and spreading properties?

  The protective value of paint becomes more important as the years go by