Професионална изведба на доводни и одводни инсталации, бушење со хилта, штемување, кршење бетон, вадење на плочки, монтажа и демонтажа на санитарии, монтажа на бела техника, санирање на пукнати цевки и други дефекти, чистење / одзатнување на доводен и одводен систем во кујна и купатило, поправка / менување на чешми, чистење на бојлери, поправки и корекции на стари инсталации.

1. ДЕФЕКТАЖА - УТВРДУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМ

(најсовремена опрема за точно и навремено утврдување на дефектот – термална камера и ендоскоп)

2. КАНАЛИЗАЦИЈА

(изведба и санација на секакви одводни канализациони мрежи)

3. ОДЗАТНУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИЈА

(машинско и рачно одзатнување на секаков вид на одводи и сифони и канализации во кујни, бањи, сифони, WC школки и друго)

4. ОДЗАТНУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА КАЛИЗАЦИЈА ПОД ВИСОК ПРИТИСОК

(одзатнување на канализација и одвод под висок притисок на секаков вид на одводи и сифони и канализации)

5. ТЕРМАЛНА КАМЕРА

(најсовремена опрема за точно утврдување на дефектот)

6. ЕНДОСКОПСКА КАМЕРА

(најсовремена опрема за точно утврдување на дефектот)

 • Gallery of Realized Projects

 • Frequently Asked Questions

  What Does Cost-Per-Gallon Mean?

  Price is but one factor which enters in paint values

  How many square feet will it cover per gallon?

  More important still, statistics show that cheap-price-per-gallon paint lasts only about half as long

  What are its working and spreading properties?

  The protective value of paint becomes more important as the years go by