Хортикултура

Во Еко Клин Сервис го рафиниравме процесот на поткастрување за да биде навремен, ефективен и ефикасен. Сечењето дрвја и грмушки се врши соодветно, во зависност од сезоната од страна на нашиот обучен персонал за хортикултура. Како и во другите наши оддели и овие екипи се специјализирани за кастрење и сечење на различни грмушки и дрвја.

Услугите за косење вообичаено се извршуваат на неделно ниво во текот на активната сезона на растење. Ние се трудиме да одржуваме редовен распоред за да можат нашите клиенти да знаат кога ќе им се коси имотот. Нашата услуга за косење исто така вклучува чистење на тревници и отстранување на лисја од патеки.