Браварија, ПВЦ и АЛУ Столарија

Столаријата може да биде изработена од најразлични материјали, а најчесто од дрво, ПВЦ или алуминиум со двојни крила и двојни стакла. Поставувањето на квалитетна столарија обезбедува заштеда на електрична енергија, а со квалитетот следува и долготрајност.

Вие стоиме на располагање за следните услуги:

Алуминиум и ПВЦ

Изработка и поправка на секаков вид на прозорци и врати.

Тенди, конструкции, настрашници, огради

Изработка и поправка на секаков вид на челични тенди, конструкции, настрешници, огради и друго.

Столарија и дрво

Санација на врати и прозорци, поправка на фиоки, составување на растурен мебел.

Ролетни

Санација, монтажа, одглавување и промена на гуртни.

Роло врати

Санација, монтажа, одглавување и промена на гуртни.