Тековно одржување хигиена

Тековното одржување на хигиена е клучно за Вашето здравје и за превенција од разни заразни болести. Одржувањето на хигиена не е само индивидуална одговорност, туку и критичен елемент за општествената и здравствената безбедност.

Затоа побарајте понуда и дозволете да се погрижиме за Вашиот простор.

  • Чистење тераси 
  • Хортикултура 
  • Миење фасади 
  • Чистење тенди 
  • Бришење и вшмукување прашина 
  • Чистење на стаклени површини и рамки 
  • Миење, бришење на тврди подни површини 
  • Чистење, измивање и дезинфекција на тоалети и бањи