Техничко одржување

Доколку сакате да обезбедите оптимално функционирање и продолжување на животниот век на сите заеднички системи, опреми и инсталации, неопходно е техничко одржување на објектите.

Нашиот тим, врши проверка на исправноста и поправка на помалиот ентериер во станбениот објект, врши месечна достава на извештаи со констатирани детали и препораки за евентуални поправки или замена на елементи на ентериерот во објектот.

Нашиот тим од професионалци е достапен за итни интервенции во секое време. Дозволете да се погрижиме за поквалитетен и функционален живот во Вашиот објект.

Понудата може да биде креирана според сите Ваши потреби.

Побарајте претставник од нашата компанија за подобро дефинирање на планот за одржување и одберете го пакетот за Вашиот објект.

Мој Мајстор Мултисервис

Мој Мајстор Мултисервис Ви нуди решение за секоја Ваша потреба.

Нашиот искусен тим и мрежата од проверени и најквалитетни соработници Ви стои на располагање за сите тековни и вонредни потреби кои настануваат во деловните објекти и Вашиот дом.

Во секое време Ви стоиме на располагање за секоја од следните дејности:

 • Електрика
 • Водовод, канализација и вентилација
 • Безбедносни системи и контрола на пристап
 • Молерофарбарски услуги
 • Лимарски работи и чистење на кровни површини
 • ДДД – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
 • Браварија и столарија
 • Мали поправки и санации

Редовни контроли и интервенции

Нашиот тим, врши проверка на исправноста и поправка на ситниот ентериер во станбениот објект, врши месечна достава на извештаи со констатирани детали и препораки за евентуални поправки или замена на одредени елементи на ентериерот во станбениот објект. Покрај редовните контроли согласно Вашиот пакет, вршиме и интервенции по пријава на корисник или по утврдена неисправност.

 • Проверка и замена на неисправни светлосни тела, апарати за степенично светло и прекинувачи за светло;
 • Проверка и поправка на механизмите на влезните врати и брави;
 • Поставување и замена на рефлектори, плафонски светла, сензорски осветлувања;
 • Останати поправки од мал обем.

Професионалците во нашиот тим и мрежата на проверени соработници Ви стојат на располагање и за сите проблеми и инвестициски проекти во Вашиот објект.

 

 

Одберете го Вашиот пакет

Во договор со сопствениците согласно избраниот пакет, Ви ги нудиме следните услуги:

 • Машинско чистење на заедничките простории, гаражи, други заеднички простории и тешко достапни позиции;
 • ДДД – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација;
 • Проверка на состојбата и чистење на олуците, со проценка за исправност на конструкцијата и степен на нечистотија;
 • Проверка на осигурувачите и опремата во електро ормарчињата и детекција на можни и евентуални дефекти и ситни поправки и инвестиции во зградата
 • Редовно сервисирање на лифтови, хидро пумпи, гаражни врати, домофонски уреди, уреди за контрола на пристап и други технички уреди во објектот;
 • Физичко обезбедување и осигурување на имот и ангажирање на домар.

Mini

до 10 единици

Хигиена

 • 1 × неделно суво и мокро чистење

Одржување

 • 1 × интервенција
 • 1 × контрола

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци

Basic

до 20 единици

Хигиена

 • 1 × неделно суво чистење
 • 1 × неделно мокро чистење

Одржување

 • 1 × интервенција
 • 1 × контрола

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци

Basic+

до 30 единици

Хигиена

 • 2 × неделно суво и мокро чистење

Одржување

 • 1 × интервенција
 • 1 × контрола

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци

Standard

до 40 единици

Хигиена

 • 3 × неделно суво и мокро чистење
 • 1 × годишно машинско чистење

Одржување

 • 2 × интервенција
 • 2 × контрола
 • 1 × ДДД

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци

Standard+

до 50 единици

Хигиена

 • 6 × неделно влезен хол
 • 3 × неделно суво и мокро чистење
 • 1 × годишно машинско чистење

Одржување

 • 2 × интервенција
 • 2 × контрола
 • 1 × ДДД

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци

Premium

над 60 единици

Хигиена

 • 6 × неделно влезен хол
 • 6 × неделно суво и мокро чистење
 • 2 × годишно машинско чистење

Одржување

 • неограничени интервенции
 • 4 × контрола
 • 2 × ДДД

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци