Мој Куќен Совет

Со нас добивате целосна услуга за квалитетно заедничко живеење, вклучувајќи управување и административни работи за објекти, како и специјализирани сервиси за техничко оддржување и хигиена.
Нашите пакети се прилагодливи и ги задоволуваат Вашите конкретни потреби, побарајте понуда или направете го Вашиот идеален пакет.

250+ управувани објекти
5500+ корисници
12 години со вас
КОМПЛЕТНА УСЛУГА ЗА КВАЛИТЕТНО ЗАЕДНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ

Управување

Мој Куќен Совет управува со повеќе од 250 станбени објекти, односно повеќе од 5500 станбени единици во исто време поставувајќи се како најдобар партнер за секоја потреба на клиентите.

Со нас добивате:

 • Правни совети и услуги
 • Финансиски услуги
 • Плаќање ONLINE , увид во финансиска картичка и уплати во фондовите на нашата веб страна
 • Навремено доставување на месечни фактури и финансиски извештаи
 • Изработка и реализација на специјализиран план за одржување
 • Редовна наплата и исплата од фондовите
 • Менаџер на објект – одговорно лице за Вашиот објект

Со нас добивате комплетна услуга за квалитетен заеднички живот.

Одберете пакет по Вашите потреби

Хигиена

Одржување на хигиена на станбените згради е фактор кој влијае на квалитетот на животот на станарите. Со нашата професионална работа успеваме да воспоставиме нови стандарди на одговорно и професионално управување и одржување на објекти.

Со нас Вашиот објект ќе ја добие најдобрата нега, со употреба на еколошки препарати од најквалитетни производители и примена на најсовремена техничка опрема.

Со нас добивате комплетна услуга за квалитетен заеднички живот.

Одберете пакет по Вашите потреби

Техничко одржување

Доколку сакате да обезбедите оптимално функционирање и продолжување на животниот век на сите заеднички системи, опреми и инсталации, неопходно е техничко одржување на објектите.

Нашиот тим, врши проверка на исправноста и поправка на помалиот ентериер во станбениот објект, врши месечна достава на извештаи со констатирани детали и препораки за евентуални поправки или замена на елементи на ентериерот во објектот.

Со нас добивате комплетна услуга за квалитетен заеднички живот.

Одберете пакет по Вашите потреби

Kомплетна услуга за квалитетно заедничко живеење

Одберете го пакетот според Вашите потреби.

Mini

до 10 единици

Хигиена

 • 1 × неделно суво и мокро чистење

Одржување

 • 1 × интервенција
 • 1 × контрола

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци

Basic

до 20 единици

Хигиена

 • 1 × неделно суво чистење
 • 1 × неделно мокро чистење

Одржување

 • 1 × интервенција
 • 1 × контрола

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци

Basic+

до 30 единици

Хигиена

 • 2 × неделно суво и мокро чистење

Одржување

 • 1 × интервенција
 • 1 × контрола

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци

Standard

до 40 единици

Хигиена

 • 3 × неделно суво и мокро чистење
 • 1 × годишно машинско чистење

Одржување

 • 2 × интервенција
 • 2 × контрола
 • 1 × ДДД

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци

Standard+

до 50 единици

Хигиена

 • 6 × неделно влезен хол
 • 3 × неделно суво и мокро чистење
 • 1 × годишно машинско чистење

Одржување

 • 2 × интервенција
 • 2 × контрола
 • 1 × ДДД

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци

Premium

над 60 единици

Хигиена

 • 6 × неделно влезен хол
 • 6 × неделно суво и мокро чистење
 • 2 × годишно машинско чистење

Одржување

 • неограничени интервенции
 • 4 × контрола
 • 2 × ДДД

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци

Понудата може да биде креирана според сите Ваши потреби.

Побарајте претставник од нашата компанија за подобро дефинирање на планот за одржување и одберете го пакетот за Вашиот објект.