Управување

Тау Цети групацијата е основана во 2012 година и со повеќегодишно постоење успева да наметне нови стандарди за основните дејности, управување и одржување на станбени и деловни објекти застапувајќи го брендот МОЈ КУЌЕН СОВЕТ.

Мој Куќен Совет управува со повеќе од 250 станбени објекти, односно повеќе од 5500 станбени единици во исто време поставувајќи се како најдобар партнер за секоја потреба на клиентите.

Со нас добивате:

 • Правни совети и услуги
 • Финансиски услуги
 • ONLINE Плаќање
 • Навремено доставување на месечни фактури и финансиски извештаи
 • Изработка и реализација на специјализиран план за одржување
 • Редовна наплата и исплата од фондовите
 • Менаџер на објект – одговорно лице за Вашиот објект
 • Посредување во осигурување од сите области

Со нас добивате комплетна услуга за квалитетно заедничко живеење, управување и административни работи за објекти, како и специјализирани сервиси за техничко одржување и хигиена.

Одберете го пакетот по Вашите потреби.

 

 

Понудата може да биде креирана според сите Ваши потреби.

Побарајте претставник од нашата компанија за подобро дефинирање на планот за одржување и одберете го пакетот за Вашиот објект.

Правни совети и услуги

Правни совети во врска со управувањето и законските одредби од најдобрите професионалци специјализирани во дејноста.

 • Застапување на клиентите пред јавни институции
 • Издавање на дозволи и согласности
 • Приватизација на државно земјиште
 • Ликвидација на Заедница на сопственици
 • Правна помош околу раскинување на договор со постоечки управител
 • Водење целосна архива за објектот
 • Испраќање на потсетници и опомени за заостанат долг
 • Поведување на постапка за присилна наплата

Финансиски услуги

Изберете го Вашиот модел за распределба на трошоците, како и резервниот фонд со целосна транспарентност во финансиите. За секој објект се отвараат посебни банкарски сметки за редовен и резервен фонд наменети само за потребите на сопствениците.

 • Изработка на месечни пресметки
 • Изготвување на месечни и годишни финансиски извештаи.
 • Електронска достава на фактурите 
 • Плаќање ONLINE 
 • Навремено подмирување на тековните трошоци во зградата

Изберете го Вашиот модел за распределба на трошоците, добијте целосна транспарентност во финансиите и плаќајте ONLINE на нашата веб страна.

Најдобри опции за плаќање

Со Мој Куќен Совет имате можност за ONLINE плаќање

Плаќајте лесно и брзо, без чекање ред и добивајте ги на време сите Ваши фактури.

 • Платете ги Вашите фактури ONLINE
 • Имајте увид во уплатите на сопствениците во фондовите.
 • Увид во Вашата финансиска картичка.
 • Достава на месечните пресметки во електронска форма.

Резервен фонд – Фонд за инвестиции

Резервен Фонд е обврска пропишана со закон. Со одлука на станарите овие средства се на располагање во случај на итна потреба или пак инвестиција за зголемување на вредноста на објектот. Висината на резервниот фонд пропишан со закон предвидува поголем месечен износ за постари објекти.

За секој објект се отвораат посебни банкарски сметки за редовен и резервен фонд наменети единствено за потребите на сопствениците.

Секоја одлука за користење на средства се носи со со согласност од страна на мнозинство на сопствениците или пак со одлука од страна на претставникот/надзорен одбор согласно овластувањата од договорите и планот за одржување.

Испраќање на опомени за заостанат долг и поведување на постапка за присилна наплата

Редовната наплата е клучен фактор за редовно подмирување на заедничките трошоци и реализирање на потребните инвестиции.

Доколку по доставена опомена должникот не го подмири заостанатиот долг, се поведува постапка за наплата на долгот пред надлежен нотар и извршител.

Зачувување и зголемување на вредноста на Вашиот објект.

Со нас добивате сигурен и долгогодишен партнер во зачувување на вредноста на станбениот објект.

Oдговорните лица во секторите управување и техничко одржување во координација со сопствениците на објектот изработуваат технички записник на објектот, со цел да се утврди најдобар модел за беспрекорно функционирање на заедничкиот простор.

Долгорочната цел е зголемување на вредноста, подобрување на техничките карактеристики и поголема енергетска ефикасност на објектите управувани од наша страна.

Одберете го Вашиот пакет со услуги.

Комплетна услуга за квалитетно заедничко живеење

Одберете пакет според Вашите потреби

Mini

до 10 единици

Хигиена

 • 1 × неделно суво и мокро чистење

Одржување

 • 1 × интервенција
 • 1 × контрола

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци

Basic

до 20 единици

Хигиена

 • 1 × неделно суво чистење
 • 1 × неделно мокро чистење

Одржување

 • 1 × интервенција
 • 1 × контрола

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци

Basic+

до 30 единици

Хигиена

 • 2 × неделно суво и мокро чистење

Одржување

 • 1 × интервенција
 • 1 × контрола

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци

Standard

до 40 единици

Хигиена

 • 3 × неделно суво и мокро чистење
 • 1 × годишно машинско чистење

Одржување

 • 2 × интервенција
 • 2 × контрола
 • 1 × ДДД

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци

Standard+

до 50 единици

Хигиена

 • 6 × неделно влезен хол
 • 3 × неделно суво и мокро чистење
 • 1 × годишно машинско чистење

Одржување

 • 2 × интервенција
 • 2 × контрола
 • 1 × ДДД

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци

Premium

над 60 единици

Хигиена

 • 6 × неделно влезен хол
 • 6 × неделно суво и мокро чистење
 • 2 × годишно машинско чистење

Одржување

 • неограничени интервенции
 • 4 × контрола
 • 2 × ДДД

Дополнителни услуги

 • ДДД
 • Машинско чистење влез
 • Машинско чистење гаражи
 • Чистење олуци