Постградежно чистење

Чистење на новоизградени објекти, објект по адаптација или реновирање бара остранување на градежен шут, остатоци од материјали, отпад, остранување на градежен лепак или боја со цел да се постигне чистота без да се предизвика механичко оштетување на површината што треба да се исчисти. Отстранувањето на сите остатоци од градежен материјал и отпадоци, како и суво чистење на објектот и околниот простор. Во тоа време мајсторите можат да ги обавуваат завршните работи. Целосно отстранување на градежната прашина и нечистотија како објектот би бил подготвен за пуштање во употреба и нормално функционирање. Во оваа фаза детално се чистат прозорците и сите стаклени површини, врати, подови и останати елементи во објектот. Завршна фаза – полирање за блескав сјај. Во оваа фаза е важно мајсторите да не влегуваат во објектот за да не се уништи ефектот на чист и блескав простор.