Лимарски услуги

Квалитетно изведениот кров и сите негови внимателно решени детали, заедно со останатите елементи ја прават станбената градба и придонесуваат за квалитетот на живеењето. Поради тоа, со посебна грижа пристапуваме кон секој објект, од моментот на првиот разговор со клиентот, предлагање на решенија и изработување на понуда, па се до завршната фаза на изведба на истиот.

Изведба и санација на сите видови кровни површини
Поставување на изолација и термоизолација на кров
Изработка, монтажа и санација на кровна лимарија
Изработка, монтажа и санација на оџаци, олуци и снегобрани