Електрика и безбедносни системи

Поставувањето на електро-инсталација или санација на истата е работа на која мора да и се обрне најмногу внимание, на прво место од безбедносни причини. Поради тоа, дозволете со тоа да се занимаваат стручни лица со големо искуство.

Електрични инсталации

Изведба и санација на електрични инсталации и електрични броила.

Бела техника и апарати за домаќинство

Поставување и одржување, поправка на бела техника и електрични апарати за домаќинство, системи за ладење и греење.

Светилки, приклучоци и прекинувачи

Поставување и промена на секаков вид на осветлување и светлечки тела, приклучоци и прекинувачи.

Електрични табли за осигурачи

Изведба и санација на електрични табли за осигурувачи.

Рефлектори со сензори за движење и тајмери

Изведба, санација и промена на секаков вид на сензори, рефлектори, тајмери и осветлување.