Градежни компании

Градежните објекти се придржуваат до повисоки стандарди и правила за чистење. Од особена важност се сигурни и ефективни машини кога станува збор за отстранување на различни видови нечистотија во градежната индустрија.

Со нашите современи машини за чистење на сите видови на подови, квалитетни средства и професионален кадар, нудиме брза, ефикасна и квалитетна услуга, за чистење на Вашите новоизградени објекти, станбени и деловни простории или објекти по завршување на градежните активности за реконструкција.

Чистење пред изградба

Многу места бараат чистење според безбедносни и хигиенски стандарди пред да започнат градежните работи